دانلود آهنگ و چیزی غمینتر از آهنگ آمرف تو محسن نامجو

شنبه - 12 نوامبر 2022
دانلود آهنگ و چیزی غمینتر از آهنگ آمرف تو محسن نامجو

هم اکنون از برو تو موزیک ♪ دانلود اهنگ و چیزی غمینتر از آهنگ آمرف تو با صدای محسن نامجو به همراه تکست و بهترین کیفیت ♮

Download Old Music BY : MHSN NAMJV | V CHYZY GHMYNTR AZ AHNG AMRF TV With Text And 2 Quality 320 And 128 On Boro2Music.ir

امان از دستت ای مقام معظم برتری ♮❥

مقام از دستت ای امان معظم که مقام از تو بر آید از دستت

دستت! ♮❥

فغان از تو بر آید ای مقام که امان تو می دهی

نمی دانم مربوط به کدام موسیقی مقامی هستی ♮❥

چه کس تو را ساخته؟ کیان نواخته اند؟

خود من مربوط به کدام موسیقم که مقامی نیست آن ♮❥

که مقامی نیست مرا در کوی قائم مقامان جهان

ای برهم رساننده ی دو خط حتی موازی ♮❥

که هیچ کس را چون تو خداوند نکرده است نزدیکی

نزدیکی! ♮❥

گویند حکایت به این جا رسید که فرزندانش سوراخ سنبه های تمام راز آلودگیش را عیان کرده اند

امان از دستشان ♮❥

گویند بریده است و از همه بریده، صد و بیست و چهار هزار زن خویش را طلاق داده که عشق پیریش تو بودی و آن جیر پماران

امان از دستت ♮❥

گویند فرزندانش همه تباه شده اند و خلاف میکنند و تو را برگزیده است برای روزهای پیریش

برای روزهای پیریت تا در آغوش هم به حال دشمن گریه کنید ♮❥

چه راز آمیز ترینی است نزدیکی های او با تو و عشق انسانی تو به توهم یک همسر

چه رازآمیز! ♮❥

تو کدبانوترین زن خداوندی

آن چنان که برایت محمد را نیز حتی طلاق داد ♮❥

و آن فرزندان که از شکم تو زاده اند همه ماده اند

مادگانی چون من ♮❥

سهم ارث ما نیم است و باید چون تو خانه دار شویم

به امید آنکه خداوند شبی از شبها به بالین تک تکمان بغلتد ♮❥

خود من از آن دخترانم

از آن مادگان بی مقام که بی مربوط هستم به هر نوع موسیق چون تو ای مادرم ♮❥

سرورم

مقام معظم سروری ♮❥

نمیدانم کدام ژن در من نفوذ کرد که شوهرت یا توهمش هیچگاه به بسترم نیامد

من عاشق فرزندان خلافکار تباه شده بودم از همان زمان خودم نیز ♮❥

آخر شوهرت مرا باکره گذاشت

دیدی؟ ♮❥

که چیزی از این غمینتر نیست

چیزی غمینتر از بی پناهی پیوند معصومانه ی تو و شوهر پیرت ♮❥

و چیزی غمینتر از خوشبختی ناب آنان که نامشان را دشمن تر از حتی نام من به یاد داری

و لذتی شهوانیست در تلفظت از آن عیان ♮❥

دشمن حتی نیم نگاهی هم به من و تو نمی اندازد

و چیزی غمینتر از این هم حتی ♮❥

و چیزی غمینتر از آهنگ آمرف تو

ای مقام! ای معظم! ای رهبری! ♮❥

معونت از آن‌ توست

آه، الهاکم التکاثر ♮❥

معونت از آن‌ توست

آه، الهاکم التکاثر ♮❥

که آوخ میچکد از چشمم

‌ز شر این همه هیاهوی علیل ♮❥

چه ماراست بس؟

چه ماراست بس؟ ♮❥

چه این دویدن و بلعیدن ماراست پس؟

معونت از آن‌ توست ♮❥

آاااه، الهاکم التکاثر

حتی رنج ♮❥

حتی زرتم المقابر

حتی حضور بی‌ غش ♮❥

آی گلادیاتورهای پارک وی

آی صف ساکن آهن ♮❥

چیدمان حسرت

نیزه ‌ها بردار، که دم غروب است ♮❥

جا نماند خود نمای کسی‌ ‌ز پارک، ز وی

نیزه‌ ها بگذار، که دم غروب است ♮❥

جا نماند خود نماز کسی‌ ‌ز جوانمرد قصاب، ‌ز شهر ری

معونت از آن‌ توست ♮❥

آه، الهاکم التکاثر

آی گلادیاتورها بتازید بر جرس ♮❥

آی گلادیاتورها برینید بر ارس

آی گلادیاتورها بتازید بر جرس ♮❥

آی گلادیاتورها برینید بر ارس

آی گلادیاتورها بخندید بر صفا ♮❥

آی گلادیاتورها بگریید بر درد ها

آی گلادیاتورها بیفتید روی زن ♮❥

آی گلادیاتورها بپوشید موی زن

آی گلادیاتورها ببلعید هفت من ♮❥

آی گلادیاتورها بغرید روی هم

آی گلادیاتورها بپیچیید جلوی هم ♮❥

آی گلادیاتورها فرعیه در برین

آی گلادیاتورها شرعیه در بیارین ♮❥

آی گلادیاتورها سمیه پخش کنین

آی گلادیاتورها هرویینه تخس کنین ♮❥

آی گلادیاتورها بتازید بر جرس

آی گلادیاتورها برینید بر ارس ♮❥

آی گلادیاتورها بخندید بر صف ها

آی گلادیاتورها بگریید بر در ها ♮❥

آی گلادیاتورها بیفتید روی زن

آی گلادیاتورها بپوشید موی زن ♮❥

آی گلادیاتورها ببلعید هفت من

آی گلادیاتورها بغرید روی هم ♮❥

آی گلادیاتورها بپیچیید جلوی هم

آی گلادیاتورها فرعیه در برین ♮❥

آی گلادیاتورها شرعیه در بیارین

آی گلادیاتورها سمیه پخش کنین ♮❥

آی گلادیاتورها هرویینه تخس کنین

♮❥

♮❥

امان از دستت ای مقام معظم برتری ♮❥

مقام از دستت ای امان معظم که مقام از تو بر آید از دستت

دستت! ♮❥

فغان از تو بر آید ای مقام که امان تو می دهی

نمی دانم مربوط به کدام موسیقی مقامی هستی ♮❥

چه کس تو را ساخته؟ کیان نواخته اند؟

خود من مربوط به کدام موسیقم که مقامی نیست آن ♮❥

که مقامی نیست مرا در کوی قائم مقامان جهان

ای برهم رساننده ی دو خط حتی موازی ♮❥

که هیچ کس را چون تو خداوند نکرده است نزدیکی

نزدیکی! ♮❥

گویند حکایت به این جا رسید که فرزندانش سوراخ سنبه های تمام راز آلودگیش را عیان کرده اند

امان از دستشان ♮❥

گویند بریده است و از همه بریده، صد و بیست و چهار هزار زن خویش را طلاق داده که عشق پیریش تو بودی و آن جیر پماران

امان از دستت ♮❥

گویند فرزندانش همه تباه شده اند و خلاف میکنند و تو را برگزیده است برای روزهای پیریش

برای روزهای پیریت تا در آغوش هم به حال دشمن گریه کنید ♮❥

چه راز آمیز ترینی است نزدیکی های او با تو و عشق انسانی تو به توهم یک همسر

چه رازآمیز! ♮❥

تو کدبانوترین زن خداوندی

آن چنان که برایت محمد را نیز حتی طلاق داد ♮❥

و آن فرزندان که از شکم تو زاده اند همه ماده اند

مادگانی چون من ♮❥

سهم ارث ما نیم است و باید چون تو خانه دار شویم

به امید آنکه خداوند شبی از شبها به بالین تک تکمان بغلتد ♮❥

خود من از آن دخترانم

از آن مادگان بی مقام که بی مربوط هستم به هر نوع موسیق چون تو ای مادرم ♮❥

سرورم

مقام معظم سروری ♮❥

نمیدانم کدام ژن در من نفوذ کرد که شوهرت یا توهمش هیچگاه به بسترم نیامد

من عاشق فرزندان خلافکار تباه شده بودم از همان زمان خودم نیز ♮❥

آخر شوهرت مرا باکره گذاشت

دیدی؟ ♮❥

که چیزی از این غمینتر نیست

چیزی غمینتر از بی پناهی پیوند معصومانه ی تو و شوهر پیرت ♮❥

و چیزی غمینتر از خوشبختی ناب آنان که نامشان را دشمن تر از حتی نام من به یاد داری

و لذتی شهوانیست در تلفظت از آن عیان ♮❥

دشمن حتی نیم نگاهی هم به من و تو نمی اندازد

و چیزی غمینتر از این هم حتی ♮❥

و چیزی غمینتر از آهنگ آمرف تو

ای مقام! ای معظم! ای رهبری! ♮❥

معونت از آن‌ توست

آه، الهاکم التکاثر ♮❥

معونت از آن‌ توست

آه، الهاکم التکاثر ♮❥

که آوخ میچکد از چشمم

‌ز شر این همه هیاهوی علیل ♮❥

چه ماراست بس؟

چه ماراست بس؟ ♮❥

چه این دویدن و بلعیدن ماراست پس؟

معونت از آن‌ توست ♮❥

آاااه، الهاکم التکاثر

حتی رنج ♮❥

حتی زرتم المقابر

حتی حضور بی‌ غش ♮❥

آی گلادیاتورهای پارک وی

آی صف ساکن آهن ♮❥

چیدمان حسرت

نیزه ‌ها بردار، که دم غروب است ♮❥

جا نماند خود نمای کسی‌ ‌ز پارک، ز وی

نیزه‌ ها بگذار، که دم غروب است ♮❥

جا نماند خود نماز کسی‌ ‌ز جوانمرد قصاب، ‌ز شهر ری

معونت از آن‌ توست ♮❥

آه، الهاکم التکاثر

آی گلادیاتورها بتازید بر جرس ♮❥

آی گلادیاتورها برینید بر ارس

آی گلادیاتورها بتازید بر جرس ♮❥

آی گلادیاتورها برینید بر ارس

آی گلادیاتورها بخندید بر صفا ♮❥

آی گلادیاتورها بگریید بر درد ها

آی گلادیاتورها بیفتید روی زن ♮❥

آی گلادیاتورها بپوشید موی زن

آی گلادیاتورها ببلعید هفت من ♮❥

آی گلادیاتورها بغرید روی هم

آی گلادیاتورها بپیچیید جلوی هم ♮❥

آی گلادیاتورها فرعیه در برین

آی گلادیاتورها شرعیه در بیارین ♮❥

آی گلادیاتورها سمیه پخش کنین

آی گلادیاتورها هرویینه تخس کنین ♮❥

آی گلادیاتورها بتازید بر جرس

آی گلادیاتورها برینید بر ارس ♮❥

آی گلادیاتورها بخندید بر صف ها

آی گلادیاتورها بگریید بر در ها ♮❥

آی گلادیاتورها بیفتید روی زن

آی گلادیاتورها بپوشید موی زن ♮❥

آی گلادیاتورها ببلعید هفت من

آی گلادیاتورها بغرید روی هم ♮❥

آی گلادیاتورها بپیچیید جلوی هم

آی گلادیاتورها فرعیه در برین ♮❥

آی گلادیاتورها شرعیه در بیارین

آی گلادیاتورها سمیه پخش کنین ♮❥

آی گلادیاتورها هرویینه تخس کنین

♮❥

♮❥

پخش آنلاین همین موزیک

شما هم نظری ارسال کنید

نظر ها بسته شده اند